Nabídka piv

Bia Trà Xanh plechovka 0,50 l 65,00 Kč
Bia Trà Xanh sklo 0,75 l 110,00 Kč
Bia Trà Xanh PET 1,00 l 130,00 Kč
Flowerish Sencha plechovka 0,50 l 65,00 Kč
Flowerish Sencha sklo 0,75 l 110,00 Kč
Golden Pu-Erh plechovka 0,50 l 65,00 Kč
Golden Pu-Erh sklo 0,75 l 110,00 Kč
Golden Pu-Erh PET 1,00 l 130,00 Kč
Johann z Rochlitz plechovka 0,50 l 65,00 Kč
Juicy Maté Lager plechovka 0,50 l 65,00 Kč
Juicy Maté Lager sklo 0,75 l 110,00 Kč
Juicy Maté Lager PET 1,00 l 130,00 Kč
Mozaika plechovka 0,50 l 65,00 Kč
Vánoční plechovka 0,50 l 65,00 Kč
Vánoční sklo 0,75 l 120,00 Kč