Nabídka piv

10* Lopata sklo 0,50 l 26,00 Kč
10* Lopata sklo 0,75 l 40,00 Kč
10* Lopata, světlé pivo výčepní PET 1,00 l 51,00 Kč
10* Lopata, světlé pivo výčepní PET 1,50 l 73,00 Kč
11* Kozelský ležák sklo 0,50 l 34,00 Kč
11* Kozelský ležák sklo 0,75 l 51,00 Kč
11* Kozelský ležák, světlý ležák PET 1,00 l 67,00 Kč
11* Kozelský ležák, světlý ležák PET 1,50 l 97,00 Kč
11* Triangl sklo 0,50 l 32,00 Kč
11* Triangl sklo 0,75 l 48,00 Kč
11* Triangl, světlý ležák PET 1,00 l 63,00 Kč
11* Triangl, světlý ležák PET 1,50 l 91,00 Kč
11* Zámecký ležák PET 1,00 l 67,00 Kč
11* Zámecký ležák PET 1,50 l 97,00 Kč
12* Kosičkář sklo 0,50 l 36,00 Kč
12* Kosičkář sklo 0,75 l 53,00 Kč
12* Kosičkář, světlý ležák PET 1,00 l 71,00 Kč
12* Kosičkář, světlý ležák PET 1,50 l 102,00 Kč
12* Mariarut sklo 0,50 l 36,00 Kč
12* Mariarut sklo 0,75 l 53,00 Kč
12*, Mariarut, polotmavý ležák PET 1,00 l 71,00 Kč
12*, Mariarut, polotmavý ležák PET 1,50 l 102,00 Kč